+7 (499) 678 3443                                         

Увеличение ставки НДС с 18% до 20%

Увеличение ставки НДС с 18% до 20%